skip to Main Content

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès promou la realització del Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID19 que, arran dels diversos efectes que la pandèmia, ha tingut en els 27 municipis que conformen l’Alt Penedès.

Aquest pla està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i cofinançat en un 50% pels Fons Socials Europeus (FSE).

L’objectiu general que es pretén assolir amb el projecte és comptar amb un instrument precís i operatiu per a poder mitigar l’impacte de la COVID19 i, posteriorment, donar suport a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació a l’Alt Penedès, d’acord amb les característiques i especificitats del territori, per tal de promoure la recuperació econòmica i la creació d’ocupació en el menor temps possible.

A més, la realització del Pla de Reactivació contempla l’obtenció dels següents objectius:

  • Realitzar una diagnosi socioeconòmica del territori emprant mitjans qualitatius i quantitatius.
  • Identificar els principals reptes i oportunitats que ha d’afrontar el territori, especialment els sectors econòmics amb major potencial de desenvolupament futur, considerant el curt, mig i llarg termini.
  • Definir el Pla d’Acció de forma alineada amb context actual, les polítiques que ja s’estan implementant, les que no s’han pogut implementar encara, i les necessitats del teixit empresarial.

Les primeres actuacions de la definició del Pla de Reactivació es van efectuar a mitjans de la tardor de 2020 i es treballa amb l’objectiu de presentar el document final entre els mesos de Maig i Juny de 2021.

CONTEXT

L’arribada de la Covid-19 i les mesures excepcionals decretades per combatre-la durant l’any 2020 han suposat situacions excepcionals.

Al mes de Març de 2020 es va establir un període de confinament total de la població durant gairebé 2 mesos, fet que va provocar una aturada sobtada de l’economia. A partir d’aquest moment el Govern va haver d’adoptar mesures de restricció de la mobilitat per tal de combatre la situació sanitària que continuen en vigor a dia d’avui per tal de controlar la pandèmia.

Les mesures establertes han afectat en diferent mesura a les diverses activitats econòmiques del territori, suposant un impacte en l’economia catalana que ha registrat fins a 2020 una caiguda de gairebé el 9% del PIB i una taxa d’atur del 13% segons fonts del departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Davant d’aquest canvi radical d’escenari, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès està elaborant un pla de xoc i redefinint la seva estratègia pels propers mesos i anys amb la col·laboració del teixit empresarial, organismes i entitats.

PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA

El Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID19 de l’Alt Penedès s’està elaborant a partir de l’anàlisi quantitatiu de les principals dades socioeconòmiques del territori i un treball qualitatiu amb els principals agents tècnics, polítics, empresarials i socials del territori.

Back To Top