skip to Main Content

Ajuts econòmics directes de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Pla de Xoc 2021.

L’Ajuntament de Sant Sadurní ofereix ajuts econòmics directes per a autònoms, microempreses i petites empreses del seu municipi per afavorir l’activitat econòmica enfront de la COVID-19.

Aquest ajut el pot demanar qualsevol persona física o jurídica que dugui a terme la seva activitat empresarial al municipi de Sant Sadurní d’Anoia i que hagin estat afectats per la COVID-19, en els supòsits següents:

1 ) Els que s’hagin vist obligats a la suspensió de la seva activitat a partir de l’últim trimestre de 2020 i durant l’exercici 2021, com a conseqüència de les mesures adoptades a partir de resolucions administratives restrictives de l’activitat econòmica. Que l’activitat afectada per l’obligatorietat de suspensió o altres limitacions que afectin a l’activitat no s’hagi vist compensada per increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic del sol·licitant.

2) En cas de mantenir l’activitat productiva, que s’hagin vist afectades com a conseqüència de les mesures adoptades a partir de resolucions administratives restrictives de l’activitat econòmica, en l’horari d’apertura, aforament i tancament de caps de setmana

La presentació de la sol·licitud i la documentació es pot fer telemàticament o presencialment al Centre de Serveis a les Empreses Nexes (C/ Doctor Barraquer), des del dia 4 d’agost de 2021 i fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària i durant un termini de tres mesos.

Per més informació, pots consultar el següent enllaç.

 

 

Back To Top