skip to Main Content

Ajuts suport a projectes singulars per a empreses cooperatives per a la reactivació socioeconòmica ( Línia 2)

El Departament d’ Empresa i Treball de la  Generalitat de Catalunya va publicar, el passat dia 9 de juliol, una nova línia de subvencions per a empreses cooperatives per tal de donar suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19.

Es tracta de projectes que fomenten el manteniment i / o el creixement de l’activitat econòmica i la competitivitat de l’economia i a dinamitzar l’ocupació mitjançant la creació de nous projectes empresarials , noves línies de negoci i nous mercats que aprofitin oportunitats estratègiques del mateix sector d’activitat o territori i que permetin reactivar l’economia social.

Existeixen 4 eixos d’actuació:

  • EIX A: Projectes singulars de reactivació econòmica.
  • EIX B: Projectes singulars de reactivació econòmica integrals.
  • EIX C: Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social.
  • EIX D: Projectes singulars de cooperativisme de plataforma i/o distribució logística

Els dos primers eixos estan orientats a la intercooperació i/o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball mitjançant aliances de com a mínim 2 cooperatives i / o altres tipus d’entitats jurídiques.

L’eix C està orientat a projectes que impulsin el creixement de  la intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l’economia social, així com els projectes orientats a la transició energètica.

L’ últim eix és per a nous projectes que promoguin el consum cooperatiu en forma de plataforma tecnològica i/o que tinguin incidència en el posicionament de l’economia social com a model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori català

L’import màxim que es destina als ajuts dels eixos A, B i C és de 5.000.000 d’euros i 2.000.000 d’euros pel que fa als ajuts atorgats de l’eix D, distribuïts entre les anualitats 2021 i 2022

El període d’execució dels projectes és fins al 30 de juny de 2022 i s’ha d’iniciar les actuacions de manera obligatòria durant el 2021

Veure convocatòria

La data límit per a la presentació de les sol.licituds és 11 d’agost de 2021

Tramitació aquí

https://media-exp3.licdn.com/dms/image/C4D22AQG3nMm5TswOIA/feedshare-shrink_2048_1536/0/1626076964278?e=1628726400&v=beta&t=o_wUiQhuKa9A_UaYFIvUwNXXpZEAa06RKeD5lFBc5n4

Infografia: Departament de Treball i Empresa

Back To Top