skip to Main Content

Catalunya rebrà 893,3 milions d’euros per donar suport a mesures de recuperació i de transició cap a una economia digital i ecològica

La Comissió ha concedit 3.700 milions d’euros per a la recuperació i la transició digital i ecològica d’Espanya en el marc de REACT-UE. Aquest és el resultat de la modificació de set programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i tres del Fons Social Europeu (FSE). 

A Catalunya es destinaran 893.300.000 d’euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a l’adquisició d’equips sanitaris, medicaments i instal·lacions per a la realització de proves de diagnòstic i a la prestació de tractaments per fer front a la crisi sanitària per la Covid-19. Així mateix, el FEDER donaran suport a la transició cap a una economia digital i ecològica a través de noves iniciatives de mobilitat i vies ciclistes, i proporcionaran infraestructures bàsiques a la ciutadania mitjançant la construcció i la renovació de les infraestructures sanitàries i educatives. 

20210803_reacteu-catalunya

Com a part del Next Generation EU, REACT-UE proporciona un complement de 47.500 milions d’euros (50.600 milions d’euros a preus corrents) als programes de la política de cohesió al llarg de 2021 i 2022. Les mesures se centren en donar suport a la resiliència de el mercat laboral, l’ocupació, les pimes i les famílies amb baixos ingressos, així com a establir, amb visió de futur, les bases per a la doble transició ecològica i digital i per a una recuperació socioeconòmica sostenible de conformitat amb els objectius de REACT- UE i les recomanacions específiques per país de 2020. Aquests recursos addicionals s’han d’utilitzar per a projectes que fomentin les capacitats de reparació de crisi en el context de la pandèmia per coronavirus, així com per a inversions en operacions que contribueixin a preparar una recuperació de l’economia ecològica, digital i resilient.  

REACT-UE va entrar en vigor el 24 de desembre del 2020 i pot finançar despeses retroactivament des de l’1 de febrer de 2020 fins al 31 de desembre de 2023. 

 

 

 

Back To Top