skip to Main Content

Convocatòria TICCámaras 2021 de transformació digital per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, conjuntament amb la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, han posat en marxa la convocatòria del Programa TICCámaras en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (2014-2020), cofinançat pel FEDER per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19 a les pimes.       

El programa té com a objectiu impulsar la transformació digital de les Pimes i autònoms de la demarcació de la Cambra de Barcelona, per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19, com a eina competitiva clau a la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per tal de millorar la productivitat i la competitivitat.

La convocatòris es divideix en dues actuacions: 

  1. Serveis de suport per a la implantació de les tic a les pimes 
  2. Concessió d’ajuts per desenvolupar plans d’implantació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives:  
  • Fase d’Assessorament – Diagnòstic (gratuïta)  
  • Fase d’Implantació (subvencionada en un 40%). 

 El pressupost màxim elegible per empresa és de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 40%, de manera que la quantia màxima d’ajut per empresa serà de 2.800 €. 

La data límit de presentació de sol·licituds és el dia 23 d’abril de 2021.

Convocatòria TICCámaras 2021
Convocatòria TICCámaras 2021
Back To Top