skip to Main Content

A continuació es presenta un llistat amb documentació de diferents entitats del territori català que dona suport a l’anàlisi realitzat en Pla de Reactivació socioeconòmic de l’Alt Penedès.

 

Indicadors de seguiment. Generalitat de Catalunya.
Indicadors de seguiment. Generalitat de Catalunya.

 

Informació de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat:

Consell Comarcal de l’Alt Penedes – Pla d‘acció comarcal 2020- 2023

Diputació de Barcelona – Informe territorial · Demarcació de Barcelona · 2020

Diputació de Barcelona – Previsió impacte econòmic sobre el PIB i la població ocupada de la província de Barcelona, derivada de la crisi originada per la Covid-19 Any 2020

Diputació de Barcelona – Informe de conjuntura socioeconòmica comarques i municipis demarcació de Barcelona

Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) – Índex FEGP de Competitivitat 2020

Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) – Informe FEGP de Conjuntura Econòmica

Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya (PIMEC) – Evolució de la pime industrial catalana el 2019 i perspectives per al 2020

Mancomunitat Penedès – Garraf. Observatori. – Informe d’atur Alt Penedès

Mancomunitat Penedès – Garraf. Observatori. – Informe contractació Alt Penedès

Mancomunitat Penedès – Garraf. Observatori. – Informe Teixit productiu i empresarial Alt Penedès

Mancomunitat Penedès – Garraf. Observatori. – Expedients de regulació temporal d’ocupació i de les persones treballadores afectades (acumulat fins gener 2021)

Back To Top