skip to Main Content

EL CONSELL COMARCAL PRESENTA LA DIAGNOSI INICIAL DEL PLA ESTRATÈGIC DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID19

El Servei de Desenvolupament Empresarial i Ocupació va presentar la Diagnosi del Pla Estratègic de Reactivació Socioeconòmica COVID19 on es van presentar les principals dades socioeconòmiques que reflecteixen l’estat de la comarca i les afectacions que ha produït la crisi sanitària.

La consellera d’Empresa i Ocupació i de Productes de la Terra del Consell Comarcal, Cristina de la Cruz, va explicar els objectius de la Diagnosi i el Pla d’Acció: “avaluar els efectes socioeconòmics de la crisi de la covid per saber on som i on volem anar, i acordar mesures per impulsar la reactivació econòmica i la generació d’ocupació a l’Alt Penedès. Aquesta Diagnosi i el Pla d’Acció (que presentarem abans de l’estiu) ens serviran als ajuntaments i el Consell Comarcal per saber com invertir els recursos econòmics, de manera que beneficiïn al màxim de persones i a la totalitat del territori. Volem sumar recursos per multiplicar resultats”.

La diagnosi ha evidenciat les principals necessitats detectades pels Serveis Socials de la comarca, destacant que una quarta part de la demanda de la ciutadania se centra en qüestions relacionades amb l’atenció a la dependència, seguit de la pobresa i la inclusió social (23,7%). A partir de la radiografia socioeconòmica, el Consell Comarcal es proposa perfilar un pla de xoc que es presentarà a finals de maig. Tot plegat, amb l’objectiu de recuperar la dinàmica de creixement econòmic l’any 2022, arribar al ritme pre covid l’any 2024 i consolidar la solidesa econòmica de la comarca el 2026.

Susana Díaz, subdirectora de polítiques actives d’Ocupació del SOC, va destacar que aquest pla estratègic ha de ser un instrument de planificació que servirà perquè cada territori conegui les seves necessitats i proposi les millors solucions, així com decidir en quins programes del SOC vol participar.

Èric Gómez, cap del Servei de Desenvolupament Empresarial i Ocupació, va dir durant la presentació del pla de reactivació que “aquesta crisi ha accelerat els canvis que s’estaven produint, com per exemple l’electrificació de l’automòbil”. El calendari del pla és que s’acabi de confeccionar abans de l’estiu, amb un pla d’accions concretes que s’haurien d’aplicar entre juny i octubre d’enguany i donar-li continuïtat.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch, va concloure l’acte de presentació de la Diagnosi defensant que l’Administració ha de posar eines per a la recuperació econòmica, generant autoestima entre la ciutadania i treballant a mitjà i llarg termini perquè puguem sortir enfortits d’aquesta crisi.

 
Back To Top