skip to Main Content

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies assigna ajuts del fons REACT-EU per fer front a la crisi per la COVID19

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha acordat, a través del SOC, assignar un primer paquet d’ajuts per valor de 356 milions d’euros del programa REACT-EU de la Unió Europea que han de servir per superar l’impacte de la pandèmia de la Covid19 i reactivar l’economia fent-la més sostenible, digital i resilient.

El consell de direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha acordat l’assignació d’una primera partida que anirà destinada principalment al foment de la contractació (sobretot de persones joves i col·lectius vulnerables), programes de formació per a persones desocupades i formació d’alta qualificació i ajuts a projectes d’autoocupació per a autònoms i programes d’economia social.

L’assignació del paquet d’ajuts acordada al consell de direcció del SOC és aquesta:

  • Ajuts a la contractació: 225 milions. Aquests ajuts se centraran de manera molt destacada en les persones joves per afavorir el seu accés al món laboral (125 milions d’euros) i en col·lectius especialment vulnerables com per exemple els majors de 52 anys, dones o perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania (100 milions).
  • Economia social i ajut a persones en risc i discapacitades: 66 milions. Aquest paquet s’adreça a persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual, o trastorn de salut mental en Centres Especials de Treball o empreses d’inserció. També estimularà la contractació de personal professional de suport.
  • Formació per a l’ocupació per a persones desocupades: 40 milions. S’impulsaran programes de formació per a l’ocupació preferentment adreçats a obtenir certificats de professionalitat i amb línies específiques en el sector digital, l’atenció a les persones i l’economia verda. Es preveu que hi participen fins a un 30% de les persones desocupades.
  • Formació d’alt nivell en sectors digital, verd i assistencial: 15 milions. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat i la competitivitat així com l’adaptació als canvis en el desenvolupament de l’activitat professional, en especial els relacionats amb les competències digitals. Es preveu la participació de fins a un 30% de persones desocupades.
  • Ajuts a joves autònoms: 10 milions. Es facilitarà un ajut als joves autònoms desocupats que han posat en marxa un activitat per compte propi que els permeti disposar d’uns ingressos mínims al principi de l’activitat.

 

Next Generation EU
Next Generation EU
Back To Top