skip to Main Content

Éxit de participació a les Taules Empresarials d’aquesta setmana!!

Avui hem finalitzat les Taules Empresarials del Pla de Reativació Socioeconòmica de l’Alt Penedès amb una participació de prop de 30 empreses i associacions empresarials dels sectors més predominants a la comarca o que han realitzat projectes d’innovació. En aquestes sessions conjuntes, s’han identificat reptes i s’han proposat eixos d’actuació per tal de contribuir a la Reactivació Socioeconòmica desprès de la crisi sanitària provocada per la covid.

Taula Empresarial - Agents Econòmics
Taula Empresarial – Agents Econòmics i Associacions Empresarials.

Els eixos de treball que s’han abordat a les tres sessions s’han basat en:

  • Indicadors econòmics de la comarca, així com les dades de situació de cadascun dels sectors econòmics amb més representació al territori.
  • Resultats que actualment s’estan recopilant de les enquestes a teixit empresarial de la comarca amb les necessitats actuals de les empreses.
Taula Empresarial - Grans Sectors Econòmics
Taula Empresarial – Grans Sectors Econòmics

Les mesures que s’estableixin a partir del treball realitzat en aquestes tres sessions aniran encaminades a poder aprofitar el màxim possible les pròximes convocatòries Next Generation, basades en les línies de treball de Transició ecològica, Transformació digital, Igualtat de génere i Cohesió social i territorial, entre d’altres.

A partir d’avui, caldrà fer un treball intern amb les necessitats i propostes recollides per tal de poder encabir-les en línies d’actuació concretes que portin a la reactivació econòmica a curt i mig termini.

Taula Empresarial - Innovació a l'Alt Penedès
Taula Empresarial – Innovació a l’Alt Penedès

A l’apartat de col·laboracions hem afegit, a mode de reconeixement, els logotips de totes les empreses que han participat d’una o altra forma en aquest Pla de Reactivació Socioeconòmica de l’Alt Penedès. Agraïm a totes i tots ells el temps dedicat en les seves intervencions al llarg d’aquests tres dies.

De la mateixa forma, animem a les empreses que no han pogut participar fins ara a contactar amb les persones referents del programa, per realitzar entrevistes individualitzades on poder expressar necessitats i propostes que puguin ser extensives a la resta del teixit productiu.

Encara disposem de temps per poder escoltar-vos, així que pacteu les vostres entrevistes igual que ho han fet les empreses: AkzoNobel, Ondunova, Torres o Bombons Cudié, entre d’altres…

Podeu contactar amb nosaltres a l’apartat Opina de la nostra web.

Us hi esperem!!

Back To Top