skip to Main Content

Els sistemes alimentaris nacionals, comunitaris i mundials s’enfronten a reptes de sostenibilitat, des de la producció primària fins al consum, que podrien posar en perill la seguretat alimentària i nutricional.

L’estratègia Farm to Fork (De la Granja a la Taula), que és clau per a l’èxit del Pacte Verd Europeu i l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (ODS), té com a objectiu abordar aquests reptes i oferir avantatges per al medi ambient, la salut, la societat i l’economia, garantint que les accions que condueixen a la recuperació de la crisi de la COVID-19 també ens situen en un camí sostenible en el futur. 

La investigació i la innovació (R&I) són motors clau que orienten i acceleren la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles, segurs, sans i inclusius, des de la granja fins a la taula, garantint així la seguretat alimentària i nutricional per a tothom. 

Les propostes de temes d’aquesta destinació haurien d’establir vies creïbles cap a sistemes d’aliments resistents, justos, sans, segurs, respectuosos del clima i del medi ambient, des de la producció primària fins al consum, garantint la seguretat alimentària i nutricional per a tothom dins de les fronteres planetàries de la UE i del món. 

  Els temes d’aquesta destinació haurien de tenir impactes a les següents àrees d’impacte del Pla estratègic Horizon Europe per al 2021-2024:

  • sistemes alimentaris sostenibles des de la granja fins a la forquilla a terra i mar 
  • mitigació i adaptació al canvi climàtic; 
  • millorar els ecosistemes i la biodiversitat a la terra i a les aigües; 
  • bona salut i atenció mèdica accessible d’alta qualitat; 
  • aire, aigua i terra nets i saludables; 
  • una UE resistent preparada per a amenaces emergents; i 
  • creixement inclusiu i noves oportunitats laborals. 

  

El pressupost que es destina és de 186M €  i la data límit per presentar una proposta és el 6 d’octubre de 2021. 

Teniu més informació i el Pla de Treball de l’Horizon Europe al web del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. o a la pàgina de la Comissió Europea.

Back To Top