skip to Main Content

Llistat amb les mesures i mecanismes que les diferents administracions posen a l’abast del ciutadà i de les empreses per fer front als efectes de les restriccions provocades per la pandèmia de la COVID-19.

 

MESURES PER EMPRESES I AUTÒNOMS

Ministerio de Asuntos Económicos i Transformación Digital – Instituto de Crédito Oficial – Línia d’avals ICO per a la liquiditat d’empreses i autònoms. (Data límit: 01/06/2021)

Explicació avals ICO per a la liquiditat d’empreses.

Generalitat de Catalunya – Subvencions per la reducció dels aforaments en espais escènics i musicals (Data límit: 03/06/2021)

Diputació de Barcelona – PIMEC Programa Accelera el Creixement. (Data límit: 07/06/2021)

Explicació del programa Accelera el Creixement.

Generalitat de CatalunyaAjuts dels cupons a la competitivitat empresarial any 2021. Cupons en Innovació i Estratègia, a la Indústria 4.0, a la Internacionalització i International eTrade.  (Data límit: 17/06/2021 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.)

Exemple dels cupons a la competitivitat empresarial.

Generalitat de CatalunyaAjuts a inversions empresarials d’alt impacte. (Data límit: 22/07/2021)

Govern d’Espanya – Generalitat de CatalunyaLínia d’ajudes directes a autònoms i empreses (RDL 5/2021). (Data límit: 31/12/2021)

Generalitat de CatalunyaMoratòries per al desencadenament automàtic de processos concursals. (Data límit: 31/12/2022)

Generalitat de Catalunya – Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social. (Data límit: 31/12/2022)

Agencia Tributaria – Principals mesures tributàries de mesures urgents de suport al sector turístic, la hostaleria i el comerç i en matèria tributària.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – Prestació per cesament d’activitat dels treballadors autònoms. (Data límit: Fins l’últim dia del mes següent al cessament d’activitat)

 

Generalitat de Catalunya – Canal Empresa

Ajuts i subvencions a la contractació

A més de les subvencions i ajuts, com a empresa us podeu acollir a diversos ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social per a la contractació de determinats perfils de treballadors:

Les empreses o els autònoms que contractin de manera indefinida, a jornada completa o parcial, treballadors amb discapacitat provinents de l’atur, es poden acollir a incentius fiscals i reduccions de les quotes a la seguretat social, a més de diverses subvencions.

Existeix un ajut per a subvencionar la contractació per part de les empreses ordinàries de persones que perceben la renda mínima d’inserció (RMI), també hi ha ajuts específics per a les empreses d’inserció sociolaboral. Per la seva banda, les societats mercantils i laborals i les cooperatives poden sol·licitar la qualificació d’empresa d’inserció sociolaboral i inscriure’s al registre administratiu d’empreses d’inserció sociolaboral de Catalunya.

Les mesures de foment de l’ocupació estableixen incentius per a la contractació laboral de persones majors de 45 anys en situació d’atur. Aquestes es porten a la pràctica mitjançant subvencions i altres ajuts, com les bonificacions de les quotes de cotització a la seguretat social. Per saber quins són els supòsits bonificables i els incentius corresponents cal consultar el pla de foment de l’ocupació vigent, que es publica anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Existeixen diverses bonificacions per a les empreses que contracten joves en la modalitat de suport als emprenedors.

Les mesures de foment de l’ocupació estableixen incentius a la contractació laboral de les dones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

  1. Per prestar serveis en professions o ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina.
  2. En els dos anys posteriors al part, adopció o acolliment.
  3. Aturades després d’un període d’inactivitat laboral de 5 anys.
  4. Víctimes de violència masclista o de tracta d’éssers humans.

Les mesures de foment a l’ocupació es porten a la pràctica mitjançant subvencions i altres ajuts, com poden ser les bonificacions de les quotes de cotització a la Seguretat Social. Per saber quins són els supòsits bonificables i els incentius corresponents cal consultar el pla de foment de l’ocupació vigent, el qual es publica anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Les empreses de menys de 50 treballadors que transformen en indefinits els contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació, tenen dret a una bonificació en la quota empresarial a la seguretat social.

Existeixen bonificacions de la quota empresarial a la seguretat social per a les empreses que contracten persones que tenen reconeguda la condició de víctimes del terrorisme.

 

MESURES PER A TREBALLADORS/ORES PER COMPTÉ ALIÉ

Treballadors en actiu

Generalitat de Catalunya – Adaptació de jornada per cures. (Des del 18 de març de 2020)

Ajudes per a treballadors en recerca de feina

Generalitat de Catalunya – Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) – Novetats i tràmits per a la ciutadania derivats de la crisi del COVID-19

Altres enllaços d’interés:

Diputació de Barcelona

Ministerio de Trabajo y Economía Social

 

 

RECULL MESURES IMPLANTADES

Per més informació podeu fer clic al següent enllaç, on trobareu totes les mesures aplicades fins al moment per part dels diferents municipis i Administracions:

o els cercadors de la web del Canal Empresa i a la web de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa

Back To Top