skip to Main Content

Primeres conclusions sobre les enquestes del Pla de Reactivació Socioeconòmica de l’Alt Penedès

Des del Consell Comarcal, dins el programa Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID19 de l’Alt Penedès, volem donar les gràcies a totes aquelles empreses que han dedicat una part del seu temps a respondre les enquestes que han permès tenir una visió, el més ajustada a la realitat possible de la situació actual.

Destaquem les prop de 130 empreses de tota la comarca que han respòs les preguntes facilitades, més de la meitat d’aquestes, del sector Serveis (56%), seguit del sector Industrial (33%) i en menor grau, el sector primari (11%).  En relació a la grandària de les empreses, més de la meitat de les empreses que han respòs l’enquesta tenen menys de 10 treballadors (66%) i un 20% tenen entre 10 i 100 treballadors.

El balanç global de les empreses sobre l’estat del seu negoci en l’últim any, en una escala de 1 a 5, ha estat d’un 2,48. Tot i que les empreses del sector industrial han valorat amb una millor nota la situació actual (2,90 de mitjana). Cal destacar també que, de les 130 empreses, un terç d’elles (39%) ofereixen els seus productes o serveis només a nivell local o comarcal, la resta, (61%) operen principalment a mercats més amplis.

Com a problemàtiques més destacades que han viscut en l’últim any, hi apareixen, per ordre:

  • La caiguda de vendes, producció o serveis respecte l’any passat.
  • La dificultat per afrontar els costos d’estructura respecte l’any passat (Lloguers i hipoteques, Pagament de nòmines i seguretat social, Subministraments…).
  • La dificultat per fer front a deutes (Pòlisses, préstecs, crèdits, leasings, rentings, etc.)
  • El tancament temporal per restriccions COVID19.

Per altra banda, les iniciatives més destacades que han dut a terme les empreses que han respost l’enquesta són:

  • Implantació de protocols d’actuació (pautes d’higiene i altres).
  • Sol·licitud de Recursos i Ajuts Econòmics de fons públic.
  • Redistribució de torns i horaris. Teletreball.
  • Mesures de flexibilitat: conciliació i permisos.
  • Canvis en els productes o en el servei prestat i la implementació de serveis a domicili o venda online.

 

Des del Consell Comarcal estem treballant en la publicació d’un document, que es presentarà aquest mes de Maig, on es recolliran les mesures a dur a terme a curt i mig termini, a més de treballar en un conjunt de mesures amb un Horitzó 2021-2024, que resulti de les necessitats de tot el teixit socioeconòmic de la comarca.

Back To Top