skip to Main Content

Tres municipis de l’Alt Penedès finalitzen les obres de millora dels seus polígons d’activitat econòmica

 

Veure enllaç aquí

Sant Quintí de Mediona millora els polígons Vinyets-Fogars 1, Vinyets-Fogars 2 i Riudesa; Les Cabanyes millora La Plana d’en Florit; i Sant Cugat Sesgarrigues els polígons de La Masia, Can Merlines i La Carrerada (amb Avinyonet del Penedès).

En el marc de la segona edició del Pla de Modernització de Polígons, que impulsa la Diputació de Barcelona, els municipis de la comarca de l’Alt Penedès de Sant Cugat Sesgarrigues, Les Cabanyes i Sant Quintí de Mediona han finalitzat les obres d’adequació dels seus respectius polígons d’activitat econòmica PAE, incorporant millores en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores. Aquestes millores tindran un impacte directe en 107 empreses d’aquests polígons, que ocupen un total de 1.254 persones treballadores a la comarca.

El municipi de Sant Quintí de Mediona ha finalitzat les obres de millora dels polígons Vinyets-Fogars 1, Vinyets-Fogars 2 i Riudesa. Les actuacions executades han suposat millores notables en la mobilitat, l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental. En aquest sentit s’ha renovat les lluminàries de tots els PAE i de les columnes, s’han pavimentat vials i voreres, s’ha millorat la senyalització vertical i horitzontal, s’ha limitat zones d’aparcament i s’ha plantat nou arbrat. També s’ha dut a terme la rehabilitació d’hidrants i senyalització d’aigua.  El cost total del projecte de millora dels polígons de Sant Quintí de Mediona  ha estat de 181.599,16 €, dels quals 134.383,38 € han estat aportats per la Diputació de Barcelona (74%) i la resta pel consistori municipal (47.215,78 €, 26%). Aquestes millores tindran impacte a les 14 empreses d’aquests polígons, que ocupen un total de 300 treballadors/es.

D’altra banda, el municipi de Les Cabanyes ha finalitzat les obres de millora del PAE La Plana d’en Florit. Aquestes actuacions executades suposaran també millores notables en la mobilitat i l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental del PAE del municipi. Les actuacions inclouen la millora de la pavimentació de la calçada i voreres (senyalització, adaptació passos de vianants i guals), millores en la marquesina aparcament amb plaques fotovoltaiques per estació de recàrrega vehicles elèctrics i en l’enllumenat públic (llumeneres tecnologia LED). També han inclòs millores en matèria d’aigua, com ara l’estació de bombament, control i alarma d’aigües residuals, i en la xarxa hidrants d’incendis. El cost total del projecte ha estat de 106.728 euros, dels quals 90.268 euros han estat aportats per la Diputació (85%) i la resta pel consistori municipal (16.460 euros, 15%). Aquestes millores tindran impacte a les 32 empreses del polígon, que ocupen un total de 159 treballadors/es.

Per la seva part, el municipi de Sant Cugat Sesgarrigues, amb la participació d’Avinyonet del Penedès, ha finalitzat les obres de millora dels polígons La Masia (Sant Cugat Sesgarrigues) Can Merlines i La Carrerada (Avinyonet del Penedès). L’actuació realitzada ha estat la construcció d’una rotonda i la seva connexió als vials dels 3 PAE des de la ctra. N-340. Les obres han requerit també la canalització d’aigües, senyalització vertical i horitzontal i la instal·lació d’enllumenat. En aquest cas, l’actuació executada han suposat millores notables en la mobilitat amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit d’aquests polígons industrials. El cost total ha estat de 756.441,09 €, dels quals 718.619,04 € han estat aportats per la Diputació de Barcelona (95%) i la resta per les empreses dels PAE (37.822,05 €, 5%). Aquestes millores tindran impacte a les 61 empreses d’aquests polígons, que ocupen un total de 795 treballadors/es.

En el marc del Pla de Modernització de Polígons d’Activitat Econòmica, la Diputació de Barcelona ha atorgat un total de 30 M EUR, en dues edicions. A la primera, atorgada durant els mesos de maig i juny de 2018, van rebre subvenció 22 projectes (17 projectes específics –PE-  i 5 plans integrals –PI-). La segona, atorgada el mes de març de 2019, va incloure 27 projectes més (22 PE i 5 PI).

Aquestes accions de la Diputació de Barcelona responen a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom”. Els disset ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests OD

Back To Top